Skip to main content

Nyhet

SE I OPPTAK: Offentlig sektor i den digitale skyen

Det er gjerne effektivt, men kan også være dyrt og krevende både avtale- og sikkerhetsmessig. Hva gjør offentlige virksomheter for å tilby sine tjenester digitalt, og hvilken rolle spiller skytjenester?

 Torsdag 3. september inviterte Fafo, NTL og Fagforbundet til seminar om «Offentlig sektor i den digitale skyen», i anledning lanseringen av en Fafo-rapport som har gransket dette emnet.

Ved siden av Åsmund Arup Seips framlegg, luftet fagforeningsrepresentantene Ellen Dalen (NTL) og Trond Finstad (Fagforbundet) og representanter for tre politiske partier – Masud Gharahkhani (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (Sv) – sine meninger om problematikken, blant annet behovet for en nasjonal strategi for IKT-utviklingen innen offentlig sektor.

  • Publisert: 31. august 2020