Skip to main content

Nyhet

Samler trådene for skoleprosjekt i Niger

To english version

I Nigers hovedstad Niamey avholdes 13. og 14. desember en avslutningskonferanse for Fafo og Strømmestiftelsens randomiserte kontrollerte studie av et hurtigskoleprosjekt i Niger. Arrangør er Universitetet i Niamey. Fra norsk side presenterer Anne Kielland, Andreas Kotsadam fra Frisch, og Anne Breivik fra Strømmestiftelsen. Prosjektet ble støttet under Forskningsrådets bevilgning «Visjon 2030».

  • Publisert: 13. desember 2021