Skip to main content

Nyhet

Diskuterer lav svarprosent i funksjonsnedesettelse-surveyer

Nyheter | 28. april 2023 | Alf Tore Bergsli
Både Fafo, Nova og Nordlandsforskning har erfaring med å gjennomføre surveyer til ulike grupper med funksjonsnedsettelser. En utfordring er lav svarprosent, og skjevheter i svarrate på tvers av kjønn og diagnosegrupper. Dette har konsekvenser for kunnskapen man får. Fredag 28. april samles forskere fra de tre forskningsinstituttene til et felles metodeseminar om problematikken. I etterkant ønsker forskerne å bringe sentrale organisasjoner med i diskusjonen. Seminaret arrangeres som en del av Forum for innovasjon i velferd FIVE (Fafo) i samarbeid med NOVA.
Publisert: 28. april 2023