Skip to main content

Nyhet

Nytt notat: Lønn i allmenngjorte bransjer 2020

To english version
Et nytt notat fra Fafos Elin Svarstad og Bjorn Dapi analyserer lønnsmessig fordeling innenfor allmenngjorte tariffområder i året 2020. De kartlegger hvor mange i hvert av de allmenngjorte områdene som har en timelønn under, på/rett over, og over de allmenngjorte minstelønnssatsene i de relevante tariffavtalene. 
 
  • Publisert: 30. mai 2022