Skip to main content

Nyhet

Ny Fafo-rapport om lavlønte

En ny Fafo-rapport som ser på lavlønte finner at det i privat sektor har blitt flere lavlønnsjobber fra 2008 og fram til 2018. Det er varehandelen som er den største lavlønnsnæringen, men det er innenfor hotell og restaurant økningen i perioden er størst.
Rapporten Hvem er de lavlønte? ser nærmere på om det har blitt flere lavlønnsjobber i det norske arbeidsmarkedet fra 2008 til 2018. De har også kartlagt kjennetegn ved arbeidstakerne som utfører jobbene, og estimert hvilke faktorer som øker sannsynligheten for å ende opp nederst i lønnsfordelingen.

bjo bbd48821aa2eb207aa764c001eb3e4d0– Vi finner at det i 2018 var drøyt 600 000 som tjente under 85 prosent av industriarbeiderlønn. Et av de sentrale funnene i denne undersøkelsen viser at bedrifter uten tariffavtale økte andelen lavlønnsjobber med 8 prosentpoeng fra 2008 til 2018, mens andelen gikk ned med 4 prosentpoeng i bedriftene med tariffavtale, sier Bård Jordfald.

Rapporten har blitt til takket være økonomisk støtte fra LO, som ønsket en kartlegging av de laveste lønte i det norske arbeidsmarkedet, hvilke kjennetegn arbeidstakerne som tjener under 85 prosent av industriarbeiderlønn har, og hva det er som påvirker sannsynligheten for å være lavlønt.

Dataanalysene er i sin helhet basert på lønnsstatistikk som Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt til rådighet for Fafo.

 
  • Publisert: 28. september 2021