Skip to main content

Nyhet

Hvordan styrke de nordiske arbeidslivsmodellene i møtet med framtidens arbeidsliv?

To english version

Med vekt på tariffavtaledekning og variasjonene i arbeidslivsregulering i de nordiske land, er dette notatet skrevet av Jon Erik Dølvik som underlag for diskusjon på nordisk arbeidsministermøte i Oslo 22 november 2022. Temaet er hvordan myndighetene og partene kan styrke og fornye avtalesystemene i nordisk arbeidsliv. Med utgangspunkt i et nordisk forskerseminar, ble arbeidet med notatet initiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med støtte fra Nordisk Ministerråd.

  • Publisert: 22. november 2022