Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Hardere arbeidsdager for radiografer

I denne rapporten undersøker vi hvordan radiografer i Norge – fagpersoner som jobber med ulike bildediagnostiske felt, slik som CT, MR, ultralyd og angio-intervensjon med mer – opplever arbeidsintensitet og arbeidspress på jobben, og hvordan dette har utviklet seg over tid. Rapporten viser at yrkesgruppen ofte opplever høy arbeidsintensitet og tidspress. Ny teknologi presser tidsmarginene ned, men de menneskelige aspektene og pasientbehandlingen tar fortsatt tid. Mange opplever arbeidshverdagen som mer stressende og mentalt krevende nå, og at det er mindre tid til kvalitetssikring av arbeidet.

  • Publisert: 27. april 2020