Skip to main content

Nyhet

Ny delrapport om tiltak mot vold og overgrep

I 2015 startet Bufdir utviklingen av to digitale læringsressurser rettet mot å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge. Ressursene heter Snakkemedbarn.no og Jeg Vet. Fafo gjennomfører en følgeevaluering av de to ressursene. Dette er delrapport nummer tre, som særlig ser på virkninger av verktøyene.
Se også de to forrige delrapportene nedenfor.
  • Publisert: 02. januar 2023