Skip to main content

Nyhet

Ekspertgruppen om barn i fattige familier la frem rapport

Ekspertgruppen om barn i fattige familier, der Fafos daglige leder Tone Fløtten har deltatt, la i dag frem sin rapport. Ekspertgruppen ble oppnevnt av Støre-regjeringen i august 2022 og målet for arbeidet har vært å redegjøre for målrettede tiltak for å styrke barns oppvekstvilkår og forebygge at fattigdom går i arv. Blant anbefalingene fra ekspertgruppa er økning av barnetrygden og at dette kan finansieres gjennom skatteseddelen for de som tjener mest. 

Overrekkelse 03

Ekspertgruppen har bestått av:

Mari Rege (ekspertgruppens leder), professor, Universitetet i Stavanger

Tormod Bøe, professor, Universitetet i Bergen

Nina Drange, seniorforsker, Frischsenteret

Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Hanne Glemmestad, sosionom, FO

Kjell Hugvik, kommunedirektør, Bodø

Kjell Gunnar Salvanes, Bergen, professor

Henrik Daae Zachrisson, Oslo, professor

  • Publisert: 17. oktober 2023