Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: «Med mål om bærekraft: Kunnskap, arbeid og holdninger i tre Unio-forbund»

Hvordan står det til med engasjementet for – og kunnskapen om – FNs bærekraftmål hos tillitsvalgte lærere, sykepleiere og forskere? Har profesjonene nok kunnskap om bærekraftmålene og samarbeider de godt nok for å nå dem? En undersøkelse fra Fafo – på oppdrag fra Hovedorganisasjonen Unio – tyder på at profesjonene er på rett vei, men at det er et godt stykke igjen. Rapporten lanseres på et eget seminar 11. november.
  • Publisert: 11. november 2021