Skip to main content

Nyhet

Økt organisasjonsgrad kan gi lavere lønnsulikhet

To english version
En ny artikkel undersøker sammenhengen mellom organisasjonsgrad og lønnsulikhet innad i norske virksomheter observert i tidsperioden 2000-2018. Hovedfunnet er at økninger i organisasjonsgraden gir lavere lønnsforskjeller på arbeidsplassen, både på kort og lang sikt.

Funnene gir også en viss støtte for at større lønnsulikhet en periode henger sammen med økt organisasjonsgrad neste periode.

Dette siste resultatet strider mot tidligere studiers forslag om at fagforeningsmedlemmer melder seg ut av, eller lar være å melde seg inn i fagforeningen dersom ulikheten øker.

De kontrasterende funnene kan forklares med ulike mekanismer som finner sted i desentraliserte forhandlingsregimer kontra det norske systemet, som har et sterkere element av sentralisert forhandling.

  • Publisert: 16. mai 2022