Nyheter
Ny forskning om ME-pasienters møte med tjenestene
Et nytt forskningsprosjekt viser at ME-syke nokså ofte opplever offentlige tjenester og tiltak både som lite nyttige og lite anerkjennende. Forskerne regner med at funnene deres vil bli debattert, og vi har snakket med dem om hvordan de har valgt metoder i prosjektet for kunne ta høyde for både de utfordringene Forskningsrådet kom med i utlysningen sin, og å kunne overkomme noen av de metodeutfordringene som er blitt påpekt i andre spørreundersøkelser på dette feltet.

29. april 2023