Skip to main content

Nyhet

Blandede resultater for tiltak for inkluderende arbeidsliv

To english version

En ny artikkel skrevet av Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad undersøker om innføring av helsefremmende tiltak på arbeidsplassen rettet mot ansatte med helseproblemer eller redusert arbeidsevne – som er et mål for den nasjonale IA-avtalen – har påvirket generell sykefravær og uførerisiko.

Basert på data fra 2000 til 2010 finner studien at slike tiltak påvirket det totale sykefraværet og uførerisikoen kun i mindre grad. Dette skyldes imidlertid at tiltakene bare hadde påvirkning i deler av arbeidsmarkedet. Videre reduserte tiltakene uførerisiko, men økte sykefraværet. Å beholde ansatte med helseproblemer kan dermed føre til en økning i sykefraværet, selv om studien tyder på at noen får forlenget arbeidskarriere.

  • Publisert: 25. august 2020