Nyheter
Kristine Nergaard utpekt som medlem i Holden 4-utvalget
Regjeringen har oppnevnt et nytt utvalg som skal se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen. Utvalget, ledet av professor Steinar Holden, skal vurdere om det er utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen.

27. januar 2023