Skip to main content

Nyhet

Rapport om bosatte arbeidsinnvandrere oversatt til flere språk

Den første undersøkelsen som er gjort blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen er nå oversatt til polsk, litauisk og engelsk. Det gjør det mulig for et bredt publikum – også arbeidsinnvandrere som er dårlig i norsk – å få kunnskap om hvordan disse gruppene har det i Norge. Resultatene fra undersøkelsen ble lansert i mai i år.
De viser blant annet arbeidsinnvandrerne er konsentrert i bestemte deler av arbeidsmarkedet, har lavere inntekt enn gjennomsnittet av norske lønnstakere og eier i mindre grad sin egen bolig.
  • Publisert: 02. september 2021