Nyheter
Rapport om bosatte arbeidsinnvandrere oversatt til flere språk
Den første undersøkelsen som er gjort blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen er nå oversatt til polsk, litauisk og engelsk. Det gjør det mulig for et bredt publikum – også arbeidsinnvandrere som er dårlig i norsk – å få kunnskap om hvordan disse gruppene har det i Norge. Resultatene fra undersøkelsen ble lansert i mai i år.

02. september 2021