Skip to main content

Nyhet

Fafo på ungdomssamling i Cerebral Parese-foreningen i Norge

Den 21. oktober var Fafos Terje Olsen og Gunhild Frisell gjester da Cerebral Parese-foreningen i Norges nasjonale ungdomssamling gikk av stabelen. Ungdomssamlingen som hadde 23 engasjerte deltakere fra hele landet og er for unge med CP i alderen 18-30 år. Fafos forskere bidro med et foredrag som het «Summen av de stadige påminnelser - om mikroaggresjon og hverdagsdiskriminering». 

- Vi holdt blant annet en ableist microaggression-bingo via Kahoot og dette inngår i et prosjekt som skal leveres i desember 2023 om helsekonsekvenser av mikroaggresjon, forklarer Gunhild Frisell.

Mikroaggresjon er et begrep som brukes for å beskrive fordommer som funksjonshemmede blir utsatt for. Begrepet refererer til summen av hverdagslige bemerkninger, nedsettende kommentarer og negative påminnelser om å være annerledes. Funksjonshemmede rammes av dette, men omfanget er ikke kjent.

- En må ikke la seg lure av begrepet “aggresjon”, fordi det dreier seg ikke nødvendigvis om direkte aggressive handlinger, men de skjulte formene for hverdagsdiskriminering, sier Gunhild.

Til tross for at det heter «mikro»aggresjon, betyr det ikke at konsekvensene av denne type diskriminering ikke er skadelig. Mikroaggresjon viser ikke først og fremst til enkeltutsagn, det kan noen ganger være velment eller dårlig stil. Men likevel er det en stadig påminnelse om å være annerledes og ikke passe inn.

Det overordna temaet for ungdomssamlingen var fordommer.

  • Publisert: 27. oktober 2023