Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om barnefaglig kompetanse i utlendingsforvaltningen

Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda, og Politiets utlendingsenhet fikk i 2017 i oppdrag å
styrke den barnefaglige kompetansen i «hele asylkjeden». I denne rapporten evalueres arbeidet disse tre etatene har gjennomført med øremerkede midler til dette formålet.

De tre etatene har brukt både interne og eksterne ressurser for å heve den barnefaglige kompetansen. Arbeidet har resultert i opplæring av et utvalg ansatte i de tre etatene, at det er utviklet en rekke verktøy som kan inngå i deres skjønnsmessige verktøykasse i arbeidet med barn og unge, og at det er utviklet profesjonelt utformede informasjonstiltak rettet direkte mot barn i asylkjeden, basert på behov som er avdekket av barn selv.

  • Publisert: 25. januar 2022