Nyheter
Debatt: Fremming av inkluderende barnehage- og skolemiljø
En ny studie viser at lokalt eierskap er minst like viktig som kvaliteten på kompetansetiltakene.
 

Av: Jon Rogstad, NOVA, OsloMet, Mathilde Bjørnset, Fafo, Beret Bråten, Fafo/Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Univ. i Oslo og Marianne Takvam Kindt, Fafo.

Innlegget stod på trykk i magasinet Utdanning nr 2, 2021.

13. april 2021