Skip to main content

Nyhet

Ansattevalgte styremedlemmer i offentlig eide virksomheter

I notatet rettes søkelyset mot en til nå tilnærmet ukjent gruppe, nemlig ansattes styrerepresentanter i offentlig eide virksomheter som helseforetak, universiteter og offentlig heleide selskap. I motsetning til privat sektor hvor bare halvparten av de ansatte jobber i selskap med representasjon finner Fafo-forsker Inger Marie Hagen at representantene er på plass alle steder hvor lovverket sier at de skal være. Et sentralt tema i notatet er hvorvidt representantene har innflytelse på styrets avgjørelser. 

  • Publisert: 27. april 2021