Nyheter
Nytt notat: Finansiering av lærlinger

Fafo har utarbeidet et nytt notat på oppdrag for Byggenæringens Landsforening, BNL. Formålet har vært å kartlegge og beskrive innbetalingsordninger for finansieringer av lærlinger i andre land og å diskutere styrker og svakheter ved ulike finansieringsordninger. Notatet er skrevet av Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder. 

23. desember 2021