Skip to main content

Nyhet

Ny undersøkelse av arbeidsgiveres holdninger til etnisk mangfold

Et flertall av norske arbeidsgivere anser etnisk mangfold som positivt for både omdømme og relasjoner med kunder og brukere, ifølge ny rapport. Flertallet ser rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn som en del av samfunnsansvaret. På samme tid understrekes lønnsomheten i etnisk mangfold i staben. Drøyt 7 av 10 arbeidsgivere har like fullt ingen målsetning om å øke andelen arbeidstakere med innvandrerbakgrunn, men halvparten pleier å innkalle minst en søker med slik bakgrunn til intervju.
  • Publisert: 02. mars 2023