Skip to main content

Nyhet

Fafo skal kartlegge NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Uten godkjent utdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. En godkjenningsordning hadde vært etterspurt i flere år, blant annet fra partene i arbeidslivet, da den ble igangsatt i 2016.På oppdrag fra NOKUT skal Rolf Andersen, Anna Hagen Tønder og Ester Bøckmann kartlegge hvilken effekt ordningen har hatt.

  • Publisert: 06. oktober 2020