Skip to main content

Nyhet

Nye nøkkeltall for det kollektive arbeidslivet

Organisasjonsgraden blant arbeidstakere og arbeidsgivere, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet. I dette notatet har Kristine Nergaard oppdatert utviklingen på disse områdene per 2021.

Blant spørsmålene som stilles, er:

  • Hvor høy er organisasjonsgraden på arbeidstakersiden, og hvordan har denne utviklet seg over tid?
  • Hvor stor andel av sysselsettingen dekker arbeidsgiverorganisasjonene?
  • Hvor mange arbeidstakere dekkes av tariffavtale, og hvor i arbeidslivet befinner disse seg?
  • Hvor mange arbeidskonflikter er det per år, og hvor mange arbeidsdager går tapt?
  • Og hvordan er situasjonen i Norge i en internasjonal sammenheng?
  • Publisert: 04. november 2022