Nyheter
Ny kunnskap om de «usynlige»: Kartlegging av 30 millioner kinesiske hjemmehjelper
En artikkel basert på surveydata fra 2100 hjemmehjelper i tre kinesiske byer finner at en majoritet er kvinner med lav utdanning, jobber uten kontrakt og lov-beskyttelse, og mangler sosiale rettigheter.

03. mai 2022