Skip to main content

Nyhet

Hva har Norge oppnådd med EØS-midlene?

To english version
Norge bevilget til sammen 60 milliarder kroner til ordningen med EØS-midler i perioden 2004–2021. Ordningen søker å redusere økonomiske og sosiale forskjeller i EØS-området, samt å styrke bilaterale relasjoner mellom giver- og mottakerland. I tillegg til gode resultater i mottakerlandene – hvor forskerne særlig vektlegger støtten til sivilsamfunn og som mottrekk mot autoritære krefter – kan EØS-midlene framvise positive effekter i Norge, ifølge gjennomgangen. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Utenriksdepartementet.
  • Publisert: 16. februar 2023