Skip to main content

Nyhet

Samler kunnskap om partssamarbeidet på den digitaliserte arbeidsplassen

Denne rapporten utforsker forholdet mellom digitalisering og samarbeidet mellom arbeidsplivets parter. Forskerne Inger Marie Hagen og Sigurd Oppegaard utreder hva digitalisering er, hvordan fenomenet kan forstås i lys av den norske arbeidslivsmodellen, og hvilke utfordringer digitaliseringen av arbeidsprosesser og arbeidsorganisering fører med seg for ansatte, tillitsvalgte, ledere og partssamarbeidet. Relevant kunnskap og regelverk presenteres i en egen sjekkliste. Rapporten er finansiert av LO.

  • Publisert: 11. mai 2020