Nyheter
Ny rapport: Hvordan beholde senioransatte på sykehus?
Avgangsalderen blant disse gruppene er lavere enn gjennomsnittet i arbeidslivet og nyrekrutteringen er utilstrekkelig samtidig som det vil bli økt behov for helsepersonell framover. Ny rapport om problematikken lansert og presentert under et seminar i regi av Senter for seniorpolitikk.

12. september 2022