Skip to main content

Nyhet

Psykisk oppvekst – barn og unges psykiske helse i oppvekstløpet

To english version
Onsdag la Rådet for psykisk helse frem rapporten Psykisk oppvekst – barn og unges psykiske helse i oppvekstløpet og rapporten beskrives som den eneste norske kunnskapssamlingen i sitt slag. Rapporten består av 45 nye artikler der Fafos Tone Fløtten har skrevet om fattigdom og ulikhet i oppveksten. Rapporten er tilgjengelig via et eget nettsted psykiskoppvekst.no
 
  • Publisert: 02. juni 2022