Skip to main content

Nyhet

Vil hindre at vi får flere «løse brikker» i arbeidslivet

Fougner-utvalget la nylig fram sine forslag for framtidas arbeidsliv når det gjelder tilknyttingsformer og organisering av virksomheter i arbeidsmarkedet. Utvalgets granskningsfelt har mange likhetstrekk med det Fafo-ledede storprosjektet «The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models». Vi har intervjuet prosjektdeltaker og arbeidsrettsforsker Marianne Jenum Hotvedt om NOU-rapporten, og hva hun mener er problemene vi bør fikse for å beholde et godt arbeidsmarked.
  • Publisert: 29. juni 2021