Skip to main content

Nyhet

Hvordan kan sykehusene beholde seniorenes kompetanse lenger?

Fafo har fått i oppdrag å kartlegge arbeidssituasjonen for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år. På oppdrag fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Spekter, KLP, to helseforetak og Senter for seniorpolitikk skal Fafo nå finne ut hvordan sykehusene kan beholde seniorenes kompetanse lenger.

  • Publisert: 19. januar 2021