Skip to main content

Nyhet

Elevsammensettingen bidrar til toleranse

To english version
En ny vitenskapelig artikkel, basert på data fra Oslo-regionen, finner at holdninger til muslimer blant elever med majoritetsbakgrunn er mer positive på skoler hvor andelen muslimer er høyere. Dette funnet indikerer at økt kontakt på tvers av religiøse skillelinjer kan bidra til mer positive holdninger.
  • Publisert: 23. desember 2022