Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om drosjenæringen før omregulering

Dette er første rapport i et prosjekt som skal kartlegge konsekvensene av omreguleringen av det norske drosjemarkedet som trådte i kraft 1. november, utført i samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt (TØI) og Fafo. Her samler forskerne en oversikt over utviklingen fram mot omreguleringen, med vekt på blant annet organisering, tilbud og etterspørsel og lønns- og arbeidsvilkår. Fra Fafos side er Sigurd M. N. Oppegaard og Bjorn Dapi medforfattere.

  • Publisert: 20. november 2020