Nyheter
Samler kunnskap om bekymringsfullt fravær
I denne rapporten sammenstiller vi skandinavisk forskning til en kunnskapsstatus om det som anses for å være et bekymringsfullt fravær i skolen. Vi går gjennom årsaker og utbredelse av høyt fravær i Norge og hva forskning sier om mottiltak. Vi drøfter også hvilke begreper som brukes på feltet, hvilke signaler de kan gi om hva som oppfattes som årsaker til fraværet – samt relevante tiltak.

27. april 2023