Skip to main content

Nyhet

12 millioner fra forskningsrådet til Fafo-prosjekt

Forskningsrådet har tildelt 47 millionar kroner til fire nye prosjekt for inkludering i arbeidslivet. Ett av disse prosjektene skal gjennomføres av Fafo ved prosjektleder Anne Hege Strand. Prosjektet Engaging workplaces: a social partnars perspective on youth activation skal skaffe ny kunnskap om hvordan sårbare unge arbeidssøkere kan sikres varig arbeid. Fafo-forskere som er med på prosjektet er Elias Nosrati, Jørgen Svalund, Bjorn Dapi og Elin Svarstad. I tillegg deltar Marthe Rønning fra SSB og Elisabeth Fevang fra Frisch. LO og NHO Service og Handel er samarbeidspartnere. 
  • Publisert: 23. juni 2023