Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Frivillige organisasjoners arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap

I denne rapporten undersøkes frivillige organisasjoners tilskuddsfinansierte arbeid mot tvangsekteskap og negativ sosial kontroll, i årene 2017–2019. Vi undersøker også hvordan tilskuddene er forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og, fra og med 2019, også av 20 utvalgte kommuner.
  • Publisert: 20. desember 2021