Skip to main content

Nyhet

Ny bok fra Fafo-trio

«Sammen om trygg bosetting. I møte med psykiske heleproblemer, rus og mulig voldsrisiko» er i all hovedsak skrevet av redaktørene, med bidrag fra ansatte i praksisfeltet.  Boka er aktuell både for den som skal planlegge ulike former for bosetting, for engasjerte i utvikling av psykisk helsevern, i rus- og psykisk helsearbeid i kommunene, og for ansatte i boligsosiale oppfølgingstjenester.

Boka er utgitt på Universitetsforslaget og ble lansert med et eget seminar hos Fafo.

Fafo-forskerne Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråten og Terje Olsen er redaktører for boken, mens Trond Brækhus, Mathias Estensen, Haide Snefrid Østreng, Nils Anders Sørnes og Lars-Andreas Kvisle også har bidratt i bokas kapitler.

Et kapittel om utskrivning fra sikkerhetspsykiatrien er skrevet av Hilde Jorunn Kvamme og Henriette Madsen Eriksen, ansatt ved henholdsvis St. Olavs hospital i Trondheim, avdeling for Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, og Lovisenberg DPS, seksjon ambulant virksomhet.

  • Publisert: 27. september 2022