Nyheter
1 av 10 lønnes under minstelønn
For å bekjempe sosial dumping, har vi i enkelte utsatte bransjer pålagt minstelønn. Her er det fremdeles mange som får mindre utbetalt enn de skal ha, viser en Fafo-gjennomgang oppsummert i denne artikkelen.

27. januar 2023