Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om skytjenester for offentlig sektor

En ny Fafo-rapport skrevet av Johan Røed Steen diskuterer problemstillinger knyttet til digital suverenitet og muligheten for en nasjonal skytjeneste.

Bruk av skytjenester i offentlig sektor er i vekst, i tråd med politiske signaler. Dette reiser spørsmål blant annet om fremtidig avhengighet av leverandører, datasikkerhet, personvern og juridisk risiko fordi data lagres utenlands, eller behandles av leverandører underlagt andre lands jurisdiksjon.

Fafo-rapporten diskuterer prinsipielle avveininger nasjonale myndigheter står ovenfor ved valg av eierskapsmodeller og organisering av skyløsninger. Hvilke vurderinger har norske myndigheter gjort, og hvordan har andre land valgt å innrette skytjenester for offentlig sektor? Rapporten oppsummerer kunnskapsgrunnlaget på feltet og ser nærmere på erfaringer fra Tyskland, Nederland og Danmark, som i ulik grad benytter egne statlige skytjenester.

  • Publisert: 28. oktober 2022