Nyheter
Disputas: The making of immigrant clients: An ethnographic study of categorisation work in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV)
Onsdag 12. januar skal Fafos Maria Gussgard Volckmar-Eeg disputere for graden Philosophiae doctor i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

04. januar 2022