Skip to main content

Nyhet

Mangler data om hvordan opplæringstilbud til nyankomne elever virker

For å undersøke effekter av opplæringstilbud til nyankomne elever, må mer og bedre data registreres, viser ny rapport fra NIFU og Fafo

Barn og unge som nylig har innvandret til Norge, har rett til å motta et opplæringstilbud. Det finnes imidlertid svært lite kunnskap, nasjonalt og internasjonalt, om hva slags type opplæring som virker best for nyankomne elever med innvandrerbakgrunn.

NIFU og Fafo har sammen gjennomført et forprosjektet for å vurdere om opplæringstilbud til nyankomne innvandrerelever kan effektevalueres, alternativt hvordan en kan fremskaffe sikrere kunnskap om verdien av de ulike opplæringstilbudene. Rapporten fra prosjektet, som ble lansert på et webinar den 15. oktober, avslører at de tilgjengelige dataene ikke er gode nok. Forprosjektet viser at det trengs mer detaljert registrering av opplæringstilbud, mer detaljerte opplysninger om bakgrunnsforhold og bedre data om utfall.

Fra Fafo er det forskerne Ragna Lillevik og Hanne C. Kavli som har bidratt.

  • Publisert: 16. oktober 2020