Skip to main content

Nyhet

To nye notater om spesialistutdanningen i allmennmedisin

I dette notatet presenteres resultatene fra første delstudium innen et forskningsprosjekt om spesialistutdanningen i allmennmedisin på oppdrag fra KS. Notatet er basert på kvalitative intervjuer med ALIS og helseledere og en survey til deltakerkommunene, og skrevet av Jon Helgheim Holte. Forskere fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Agenda Kaupang presenterer i et eget notat en studie fra store og mellomstore bykommuner.

Fafo følgeforsker utviklingen i ALIS-Nord – et femårig prosjekt for å styrke fastlegeordningen i Nord-Norge.

I notatet er  særlig opptatt av å dokumentere og forstå hvordan prosessen med rekruttering til ALIS-Nord-stillingene har fungert, og hvordan helselederne legger til rette for spesialistutdanningen i allmennmedisin, og hvordan ALIS opplever at dette fungerer.

Et ytterligere notat fra samme prosjekt, skrevet av forskere fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Agenda Kaupang, presenterer resultatene fra en studie av hvordan store og mellomstore bykommuner legger til rette for samme spesialistutdanning, og hvordan de tilpasser organisasjonen til nye ansvarsområder og roller.

  • Publisert: 03. september 2020