Skip to main content

Nyhet

Nye tall om det organiserte arbeidslivet

Medlemstallene økte både blant arbeidsgiverne og arbeidstakernes organisasjoner fra 2018 til 2019. Alt i alt sto likevel organisasjonsgraden stille på arbeidstakersiden. Tariffavtale-dekningen ser ut til å fortsette på en langsomt nedadgående kurs. Dette kommer fram i Kristine Nergaards ferske oppdatering av det organiserte arbeidslivet i Norge, skrevet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

  • Publisert: 03. november 2020