Skip to main content

Nyhet

Kronikk: Fryktpregete relasjoner mellom NAV og ME-syke vanskeligjør NAV-involvering i forskningsrekruttering

En ny studie som skal vurdere effektene av en omstridt intervensjon, har søkt om etisk godkjenning. Intervensjonen skal rekruttere deltakere i samarbeid med NAV, der et uklart regelverk har satt pasientene i en situasjon der forutsetningene for fritt samtykke kan framstå som problematiske. Kronikkforfatterne Anne Kielland og Arne Backer Grønningsæter tar utgangspunkt i data fra prosjektet «Tjenesten og MEg», der pasienter som tidligere har deltatt på intervensjonen rapporterer om svært lavt utbytte.

  • Publisert: 21. mars 2022