Nyheter
Ny rapport om arbeidsinnvandrere fra utenfor EØS-området
Hvordan kan Norge bli mer attraktivt for faglærte arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området, også kalt tredjeland? Det er hovedtema i denne rapporten som er utarbeidet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

11. oktober 2022