Nyheter
Asylintervjuet: God standard, men vel store variasjoner
Det sentrale beviset i en asylsak er asylintervjuet. Hvordan intervjuet gjennomføres har derfor stor betydning. I vår gjennomgang kan det fastslås at UDIs intervjumodell og kvalitetsstandard i all hovedsak lever opp til standarden. Vi finner like fullt en stor uønsket variasjon i utførelsen av intervjuene, noe som vil kunne gi ulike muligheter for å legge fram og få sin sak tilstrekkelig opplyst. Forskerne har santidig ikke hatt innsyn til å kunne bekrefte eller avkrefte slike utfall.

02. mars 2023