Skip to main content

Nyhet

Organiseringen holder stand i det norske arbeidslivet

Målt mot før tusenårsskiftet har det organiserte arbeidslivet svekket seg. De siste to tiårene har likevel organisasjonsgrad, tariffavtaledekning og streikeomfang holdt seg relativt stabilt. Les Fafo-forsker Kristine Nergaards oppsummering av de viktigste tallene for det organiserte arbeidslivet i Norge.

  • Publisert: 09. mars 2020