Skip to main content

Nyhet

Ny disputas: Kristin Dalen om velferd og politiske holdninger i Kina

To english version
Torsdag 17. juni disputerer Kristin Dalen til ph.d.-grad ved ved Universitetet i Bergen. Doktorgraden bruker tre nasjonalt representative spørreundersøkelser fra Kina i perioden 2004–2014 til å undersøke hvorvidt politisk legitimitet på lokalt og sentralt nivå kan knyttes til sosialpolitikk. Hun ser også på hvordan velferdsordninger relaterer seg til holdningsendringer, samt om sosiale skillelinjer i befolkningen styrkes eller svekkes over tid.
  • Publisert: 16. juni 2021