Skip to main content

Nyhet

Evaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og Steg for Steg

Dette er den andre rapporteringen fra Fafos følgeevaluering av Blå Kors’ gatenære tiltak og rehabiliteringstilbudet Steg for Steg. Evalueringen pågår i perioden 2018–2021. Dette notatet tar for seg Steg for Steg i Oslo og Bergen, samt de gatenære tilbudene Varmestua i Fredrikstad og det boligsosiale arbeidet ved Kontaktsenteret i Oslo.

  • Publisert: 16. mars 2021