Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om spesialistutdanning for leger i allmennmedisin

Endringer i spesialistutdanningen for leger i allmennmedisin (ALIS) gjør at kommunene har en mer omfattende rolle som utdanningsvirksomhet. I denne rapporten oppsummerer Fafo, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Agenda Kaupang sin følgestudie fra implementeringen av ALIS-utdanningen, samt kommer med anbefalinger til forbedringer.
  • Publisert: 17. januar 2023