Skip to main content

Nyhet

Internasjonal finansavis drodler rundt forskning fra fiskeindustrien

Er vår nasjonalitet en «kompetanse», ved at den knyttes til bestemte egenskaper? Financial Times skriver om dette temaet i sitt helgemagasin. I den forbindelse siterer de flittig fra en artikkel om fiskeindustrien skrevet av Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen. Artikkelen analyserer eksempler på hvordan nasjonalitet er knyttet til spesifikke egenskaper. Dette kan påvirke arbeidsgiverne til å foreta valg og utforme hierarki basert mer på ansattes nasjonalitet enn reelle egenskaper.
  • Publisert: 11. august 2022